Aerodynamisk Design

SWP er en elegant husstandsvindmølle i et Aerodynamisk Design

Aerodynamisk Design

Lave driftsomkostninger

SWP er produceret med fokus på lave driftsomkostninger

Lave driftsomkostninger

Gennemtestet vingeteknologi

SWP er fremstillet ud fra veldokumenteret og testet vingeteknologi

Gennemtestet vingeteknologi

Overvågning

SWP - overvågning 24/7

Overvågning

Solid Wind Power A/S

Nyt lovforslag berører ikke kunder, som har fået tilsendt brev om dispensation for manglende nettilslutning i 2015/2016. Det samme gør sig gældende for kunder som har fået tilsagsID.

Fristen for opsætning/nettilslutning er dog 31-10-2017 for møller med afregning kr. 1,5 og 2,5 pr. kWh.

Vi tilskynder derfor til, at man får igangsat sit mølleprojekt så hurtigt som muligt for at sikre sin opstilling og nettilslutning inden d. 31/10-2017.

 
Endnu en SWP mølle. Mølle nr. 466 er opsat ved Holstebro. De næste møller bliver opsat ved Kværndrup og Bredebro.

 
SWP-10/25 kW
er typegodkendt af DTU/Risø efter IEC 61400-2 standarden og samtidig MCS godkendt i UK med tilhørende akkrediteret effektkurvemåling, som en af de eneste i Danmark. Møllen er en elegant husstandsvindmølle udviklet og produceret i Danmark med fokus på kvalitet og design. Møllen leveres på konisk rørtårn som er indfarvet og kendt fra traditionelle vindmøller

SWP 10/25 kW leveres med tilt integreret i rørtårnet. Det betyder,
at møllen lægges ned under årlig service, og man undgår
service kurv på siden af nacellen. Tilt tårn er også en fordel
under montage, da man undgår stor dyrt løft med kranbil.